Powerstone - Powerscreen - Kruszarki, Przesiewacze, Filtroprasa, Hydrocyklon - Zakład na mokro                              
powerstone

wyłączny przedstawiciel powerscreen international distribution

Zakład na mokro

 

Podłoże / materiał wsadowy

Pospółka – piasek, żwiry zanieczyszczone gliną, iłami i marglami
75% piasku
5% nadziarna materiał powyżej 16 mm
15% frakcje 2-8 mm
5% frakcje 8-16 mm 

Maszyny

Pompa wody
Chieftain 2100 Rinser z zasobnikiem 14 ft.
Trident XII
Taśmociąg 25 m
 

Materiał produkowany


Frakcje:
0 - 2 mm piasek
2 – 8 mm
8 – 16 mm
16 – 100 mm
ponad 100 mm – materiał spadający z kraty zasobnika Chieftain 2100 
 
Frakcje  2 – 16 mm i piasek – używane do produkcji betonów
Frakcje 16 – 100 mm – zostaną przerobione przez kruszarkę stożkową
Frakcje powyżej 100 mm – zostaną przerobione przez kruszarkę szczękową
 
Wydajność: 200 t / h
 

Opis produkcji


Materiał główny ładowany do zasobnika Chieftain 2100 spada do wanny, gdzie zostaje rozwodniony. Na przesiewaczu woda wypłukuje piasek a pozostały materiał dzielony jest na trzy frakcje: 2-8 mm, 8-16 mm i 16-100 mm hałdowane pod maszyną Chieftain2100. Pulpa wodno – piaskowa trafia do odwadniacza Trident XII, gdzie następuje oddzielenie piasku z wody i pyłów. Pyły, frakcje 0 – 0,063 mm, spływają z wodą poprzez spiralę Trident XII do zbiornika osadczego kanałami o łącznej długości 60 m. Koło spiralne Trident XII przesuwa piasek drobny, frakcje 0,10 – 0,30 mm w stronę kół czerpakowych. Czysty piasek trafia na taśmociąg o długości 25 m i jest hałdowany.

 
Woda w obiegu


Każdy m3 wody trafia do pompy po upływie 24 godzin. Jest to czas niezbędny do osadzenia pyłów w zbiornikach osadczych i pośrednich.
Woda trafiająca do pompy musi być pozbawiona pyłów.
 
Przy założeniu zapotrzebowania wody na 200 m3 I czasu pracy urządzeń na 10 godzin dziennie – zbiorniki wody muszą mieć pojemność minimum 2000 m3.