Powerstone - Powerscreen - Kruszarki, Przesiewacze, Filtroprasa, Hydrocyklon - TC 421R                              
powerstone

wyłączny przedstawiciel powerscreen international distribution

Kategorie

TC 421R

Opis 

Mobilny taśmociąg promieniowy na podwoziu gąsienicowym
Taśma o szerokości 1000 mm
Długość taśmociągu: 21 m
Wewnętrzny napęd hydrauliczny kół taśmociągu promieniowego
Hydraulicznie składana przednia część taśmociągu
Napęd Deutz, silnik 3 cylindrowy
Konstrukcja wykonana z wysokowytrzymałych materiałów
Typowy produkt: 0 – 125 mm
Transport na jednej naczepie niskopodwoziowej lub w kontenerze o podwyższonej wysokości „High cube”.
Wydajność: do 11 000 ton
Zespół gąsienicowy o długości 1,8 m
Napęd hydrauliczny kół taśmociągu zakrężnego/promieniowego
Napęd diesel; opcjonalnie podwójny napęd
Sześciokątny kosz zasypowy o wymiarach: 2,39 m x 2,22 m
Wydajności
Stopień nachylenia Wydajność(m3)  Wydajność(tona)
1172 1876
90° 4050 6480
120° 5010 8015
180° 6930 11085

 

 

 

Długość transportowa 15,37 m
Szerokość transportowa 2,70 m
Wysokość transportowa 2,90 m