Powerstone - Powerscreen - Kruszarki, Przesiewacze, Filtroprasa, Hydrocyklon - Linia technologiczna                              
powerstone

wyłączny przedstawiciel powerscreen international distribution

Linia technologiczna

Linia technologiczna składająca się z kruszarki szczękowej Powerscreen Pegson Premiertrak 1100x800, kruszarki stożkowej Powerscreen Pegson Maxtrak 1300 i przesiewacza Powerscreen Chieftain 2400

Produkowany materiał

Frakcje:
0 – 5 mm – używana jako dodatek do asfaltu
5 – 8 mm – używana do mas bitumicznych
8 – 11 mm – używana do mas bitumicznych

Wydajność:
120 t / godz

Produkowany materiał
 
Frakcje:
0 – 5 mm – używana jako dodatek do asfaltu
5 – 8 mm – używana do mas bitumicznych
8 – 11 mm – używana do mas bitumicznych
 
Wydajność: 120 t / godz